Voorbij denkbeeldige grenzen durven stappen, ongekende mogelijkheden ontdekken, wat een enorme voldoening zal geven.

Effect
Door diepgaande coaching ontstaat een nieuwe helderheid, een nieuw perspectief bij de gecoachte. Hij komt erachter waar zijn handelen vandaan komt en wat hem drijft. Als iemand leeft vanuit zijn innerlijke waarden, is hij in balans. Hierdoor verspilt hij geen energie en voelt de gecoachte zich vitaler. Door de coaching, komt de persoonlijke groei in een versnelling, dit leidt tot effectiever leiding geven.

Van degenen die ooit een coach geraadpleegd hebben zegt 64 procent dat door coaching minder ziekteverzuim optreedt. Eenzelfde percentage zegt dat de carrière er in een hogere versnelling door is geraakt.

Hoe
Het stellen van effectieve en prikkelende vragen levert inzichten op die op een onbewust niveau al aanwezig zijn. De gecoachte komt tot herkenning en inzichten. Hij wordt zich bewust van valkuilen, mogelijkheden, zich herhalende patronen, blinde vlekken, waarden en zijn passie. Veel aandacht is er voor het vertalen van het geleerde in de praktijk. Dit zorgt ervoor dat verandering niet alleen mogelijk is, maar dat het ook wordt gerealiseerd.

Wanneer
Groei door bewustzijnontwikkeling;
Aanwezig potentieel wordt niet benut;
Problemen met werkdruk, stress;
Weerstand bij veranderingen;
Minder plezier in je werk;
Geen goede balans werk en privé;
Communicatieproblemen (conflicten, beleid overbrengen, enz);
Geen goede sfeer in het team;
Grenzen niet kunnen bepalen; Herhalende patronen ;
Gevoel dat je bent vastgelopen;
Persoonlijke uitdagingen die het werk beïnvloeden;
Controle niet kunnen loslaten.

Ben je geïnteresseerd, vraag een brochure aan (Klik hier).
of bel één van de volgende tel. nummers: +31207731438 of +31627068119.